2% daň

postup krokov

Vážení rodičia,
riaditeľstvo ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach Vám srdečne ďakuje za finančnú podporu, ktorú ste venovali Občianskemu združeniu rodičov a priateľov hudby a umenia pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej v Košiciach vo forme 2% za minulé roky.
Zároveň Vás prosíme o možnosť podporiť našu Základnú umeleckú školu aj v tomto roku 2% za rok 2023.

Postup krokov na poukázanie 2%

pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Táto suma musí byť väčšia ako 3,00 €.
  3. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi vpíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
  4. Obe tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska - www.drsr.sk do 30.04.2024.
  5. Pre darcov 2% z dane, ktorí odovzdávajú ročné zúčtovanie dane priamo daňovým úradom, poskytujeme naše údaje:

od 15. januára 2024 platí nový názov občianskeho združenia:

Občianske združenie Priatelia hudby

  • IČO: 35 571 187
  • Právna forma: občianske združenie
  • Sídlo: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice

Stiahnuť vyhlásenie